Flux Player

Flux Player 8.7

Miễn phí
Views, edits and managed 3D media content
Người dùng đánh giá
3.3  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
8.7.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Media Machines, Inc.
Work with all available 3D formats such as WRL, X3DV, and X3D compatible with the standard versions of the Web 3D environment structures. The utility features editing, previewing and saving options for textures, shapes, renders and other types of configurable 3D data.
Việc cài đặt Flux Player có thể thực hiện được trong phiên bản 2.0 và trong phiên bản 2.1 cho Windows me Millennium Edition, hệ điều hành miễn phí kích hoạt cuối cùng từ Microsoft có thể được tải về miễn phí. Flux Player hỗ trợ tất cả các định dạng 3D như WRL, X3DV và X3D, là những định dạng 3D tiêu chuẩn trên Web 3D.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng